Program vjernosti

Predstavlja nadogradnju kojom se, uz stručnost, pouzdanost i prepoznatljivu kvalitetu ljekarničke usluge, nagrađuje i produbljuje povjerenje naših korisnika. Program vjernosti „Zdravlje Plus“ korisnicima omogućuje da kupnjom u ljekarnama Zdravlje Plus prikupljaju bodove koje potom mogu iskoristiti u vidu popusta na jednokratnu kupnju po vlastitom izboru. Kroz Program vjernosti Zdravlje Plus ostvaruju se i mnoge druge pogodnosti definirane Pravilnikom.

PRAVILNIK PROGRAMA VJERNOSTI „ZDRAVLJE PLUS – ZAJEDNO ZA ZDRAVLJE“

Članak 1.

Organizator programa vjernosti “Zdravlje Plus - Zajedno za zdravlje“ (u daljnjem tekstu: Program vjernosti) je Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, Zagreb (u daljnjem tekstu: Organizator). Članstvo u Programu vjernosti je besplatno.

Članak 2.

UČLANJENJE

Članom Programa vjernosti postaje se ispunjavanjem i predajom tiskane pristupnice na nekom od prodajnih mjesta Zdravlje Plus ljekarni. Sadržaj pristupnice određuje Organizator, u skladu sa zakonom i potrebama Programa vjernosti. Pristupnica za učlanjenje u Program vjernosti obavezno sadrži potvrdu člana o prihvatu ovih Pravila, u njihovoj svakodobno važećoj verziji. Prihvatom Pravila član Programa vjernosti također daje svoju suglasnost da se njegovi osobni podaci, koje učlanjenjem predaje Organizatoru, prikupljaju i koriste u svrhu i na način utvrđen ovim Pravilima. Po učlanjenju član prima karticu Programa vjernosti s članskim brojem, temeljem koje ostvaruje članska prava određena ovim Pravilima.

Članak 3.

PRAVA I OBVEZE

Samom činjenicom članstva u Programu vjernosti, član ne preuzima nikakve obveze. Svojim učlanjenjem član stječe pravo sudjelovanja u Programu vjernosti, a koje se sastoji od:

  • sakupljanja bodova prilikom svake kupnje na prodajnom mjestu Ljekarni Zdravlje Plus (osim kupnje na koju je ostvaren popust temeljem ranije prikupljenih bodova) i mogućnost njihovog korištenja za ostvarenje popusta, sukladno bodovanju po načelu 1 kn = 1 bod, te nagrađivanju po načelu 700 bodova= 10 % popusta.
  • Sakupljanje bodova na realizirani recept i doznaku po načelu 1 recept = 1 bod, 1 doznaka = 1 bod, nadoplata na recept po načelu 1 kn = 1 bod.
  • Realizacija popusta ne uključuje lijekove na recept, sudjelovanje u cijeni lijeka i participaciju. Popusti se ne mogu zbrajati.
  • Mogućnosti povoljnije kupnje proizvoda i prikupljanja dodatnih bodova prilikom akcijskih prodaja, organiziranih samo za članove Programa vjernosti.
  • Sudjelovanja u nagradnim igrama namijenjenim isključivo članovima Programa vjernosti.
  • Brojne druge pogodnosti koje će Organizator povremeno osigurati za članove Programa vjernosti.
  • Organizator pridržava pravo proširiti sadržaj Programa vjernosti, ali i ograničiti ga, prema vlastitoj ocjeni, bez posebne obavijesti o tome.

Članak 4.

OSOBNI PODACI

Potpisom i označavanjem polja „Suglasna/suglasan sam s predloženom obradom osobnih podataka“ na pristupnici Programu vjernosti „Zdravlje Plus“ članovi povjeravaju osobne podatke i daju suglasnost za prikupljanje i obradu u svrhu provedbe Programa vjernosti Zdravlje Plus. Za obradu podataka odgovorna je: Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, Zagreb. Svrha obrade podataka je korištenje pogodnosti Programa vjernosti „Zdravlje Plus“ i vezane marketinške aktivnosti (npr. obavijesti o komercijalnim akcijama i novim proizvodima) te vođenje evidencije o lijekovima i ostalim proizvodima koje je upotrebljavao član, a u svrhu osiguranja zdravlja i sprečavanja interakcija lijekova i ostalih proizvoda. Upotrebljavaju se sljedeći osobni podaci: ime i prezime, adresa stanovanja, spol, dan rođenja, OIB i/ili MBO, telefon/mobitel i e-mail (dalje: osobni podaci). Podaci se ne prodaju trećima niti ih se komercijalizira na bilo koji drugi način, a za zaštitu osobnih podatka od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa. Organizator koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Organizator prosljeđuje osobne podatke članova ljekarnama koje su u programu Zdravlje Plus-Zajedno za zdravlje, a u svrhu pružanja usluga i pogodnosti koje imaju članovi Programa vjernosti Zdravlje Plus (popis svih ljekarni koje su u programu Zdravlje Plus – Zajedno za zdravlje dostupan je na www.zdravljeplus.hr i www.oktal-pharma.hr).Eventualne promjene u osobnim podacima i zahtjeve za pristup, dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka te ostvarenje prava na ograničenje obrade, prava na prenosivost podataka kao i pravo na opoziv suglasnosti, prijavljuje Organizatoru sam član na mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podatka: szop@oktal-pharma.hr ili pisanim putem na adresu Organizatora.

Članak 5.

PRESTANAK ČLANSTVA

Član može otkazati članstvo pisanom obaviješću, bez obrazloženja, na adresu Organizatora ili odjavom na nekom od prodajnih mjesta Ljekarni Zdravlje Plus. Organizator također može, pisanom obaviješću, bez obrazloženja, otkazati članstvo pojedinom članu. Članstvo prestaje u svakom slučaju prestankom provođenja Programa vjernosti sukladno odluci Organizatora. Osobne podatke članova brišemo po prestanku članstva u Programu vjernosti „Zdravlje Plus“ iz bilo kojeg razloga. Preostali bodovi na kartici se poništavaju i ne mogu se koristiti ili prenijeti na drugu karticu.

U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je dužan prijaviti nestanak kartice u najbližoj ljekarni Zdravlje Plus, na e-mail: zdravljeplus@oktal-pharma.hr ili na broj telefona: 01/6596 869, a Izdavatelj će na adresu korisnika poslati novu karticu na koju će biti prebačeni do tada ostvareni i neiskorišteni bodovi.

Članak 6.

STUPANJE NA SNAGU I PROMJENE PRAVILA

Ova Pravila stupaju na snagu danom objave na web stranici www.zdravljeplus.hr ili www.oktal-pharma.hr . Organizator je ovlašten u bilo kojem trenutku donijeti izmjene i dopune ovih Pravila ili nova Pravila, bez potrebe pristanka članova, koja će se primjenjivati od dana njihove objave na web stranici www.zdravljeplus.hr ili www.oktal-pharma.hr .

U Zagrebu, travanj 2018.

Lokacije ljekarni

Zdravlje Plus - Zajedno za zdravlje