Program vjernosti

Predstavlja nadogradnju kojom se, uz stručnost, pouzdanost i prepoznatljivu kvalitetu ljekarničke usluge, nagrađuje i produbljuje povjerenje naših korisnika. Program vjernosti „Zdravlje Plus“ korisnicima omogućuje da kupnjom u ljekarnama Zdravlje Plus prikupljaju bodove koje potom mogu iskoristiti u vidu popusta na jednokratnu kupnju po vlastitom izboru. Kroz Program vjernosti Zdravlje Plus ostvaruju se i mnoge druge pogodnosti definirane Pravilnikom.

Pravilnik Programa vjernosti Zdravlje Plus

Članak 1.

Organizator programa vjernosti "Zdravlje Plus" - Zajedno za zdravlje (u daljnjem tekstu: Program vjernosti) je Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, Zagreb (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članstvo u Programu vjernosti je besplatno.

Članak 2.

Učlanjenje

Članom Programa vjernosti postaje se popunjavanjem i predajom pismene pristupnice na nekom od prodajnih mjesta Zdravlje Plus ljekarni.
Sadržaj pristupnice određuje Organizator, u skladu sa zakonom i potrebama Programa vjernosti.

Pristupnica za učlanjenje u Program vjernosti obavezno sadrži potvrdu člana o prihvatu ovih Pravila, u njihovoj svakodobno važećoj verziji.
Prihvatom Pravila član Programa vjernosti također daje svoju suglasnost da se njegovi osobni podaci, koje učlanjenjem predaje Organizatoru, prikupljaju i koriste u svrhu i na način utvrđen ovim Pravilima.

Po učlanjenju član prima karticu Programa vjernosti s članskim brojem, temeljem koje ostvaruje članska prava određena ovim Pravilima.

Članak 3.

Prava i obaveze

Samom činjenicom članstva u Programu vjernost i, član ne preuzima nikakve obveze. Svojim učlanjenjem član stječe pravo sudjelovanja u Programu vjernosti, a koje se sastoji od:

  • sakupljanja bodova prilikom svake kupnje na prodajnom mjestu LJEKARNI Zdravlje Plus (osim kupnje na koju je ostvaren popust temeljem ranije prikupljenih bodova) i mogućnost njihovog korištenja za ostvarenje popusta, sukladno bodovanju po načelu 1 kn = 1 bod, te nagrađivanju po načelu 700 bodova= 10 % popusta.
  • mogućnosti povoljnije kupnje proizvoda i prikupljanja dodatnih bodova prilikom akcijskih prodaja, organiziranih samo za članove Programa vjernosti
  • sudjelovanja u nagradnim igrama namijenjenim isključivo članovima Programa vjernosti
  • brojne druge pogodnosti koje će Organizator s vremena na vrijeme osigurati za članove Programa vjernosti Organizator pridržava pravo proširiti sadržaj Programa vjernosti, ali i ograničiti ga, prema vlastitoj ocjeni, bez posebne obavijesti o tome.

Članak 4.

Osobni podaci

U postupku prikupljanja i korištenja osobnih podataka članova Programa vjernosti, Organizator postupa u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske. Osobni podaci koje pristupnik prilikom učlanjenja u Program vjernosti obavezno stavlja na raspolaganje Organizatoru su ime, prezime, adresa, datum rođenja, spol,OIB ili MBO. Osobni podaci koje pristupnik učlanjenjem predaje Organizatoru koristiti će se isključivo u svrhu provođenja Programa vjernosti, odnosno za potrebe sudjelovanja u aktivnostima namijenjenim članovima Programa vjernosti,promicanju i zaštiti zdravlja uključujući i marketinške svrhe. U svrhu provedbe Programa vjernosti i u opsegu koji je nužan za njegovu uspješnu provedbu, Organizator će omogućiti da prikupljenim podacima raspolažu njegove povezane pravne osobe čija prodajna mjesta pripadaju ZDRAVLJE PLUS programu vjernosti i to ograničeno na poslovne jedinice pojedine pravne osobe. Osobni podaci vode se u informatičkom sustavu Organizatora uz poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovu zaštitu i brišu se čim član otkaže članstvo u skladu s ovim Pravilima ili mu članstvo na bilo koji drugi način prestane, te u svakom slučaju prestankom provođenja Programa vjernosti sukladno
odluci Organizatora.

Eventualne promjene u osobnim podacima koje su od važnosti za provedbu Programa vjernosti i ostvarivanje pogodnosti iz istog, prijavljuje Organizatoru sam član, te je isključivo član odgovoran za točnost danih osobnih podataka. Temeljem pismenog zahtjeva člana, Organizator će mu dati obavijesti o osobnim podacima koji se na njega odnose.

Članak 5.

Prestanak članstva

Član može otkazati članstvo pisanom obaviješću, bez obrazloženja, na adresu Organizatora, odjavom na nekom od prodajnih mjesta ZDRAVLJE PLUS ljekarni, kao i elektronskim putem, i to odjavom na web stranici www.zdravljeplus.hr. Organizator također može, pisanom obaviješću, bez obrazloženja, otkazati članstvo pojedinom članu. Članstvo prestaje u svakom slučaju prestankom provođenja Programa vjernosti sukladno odluci Organizatora.

Članak 6.

Stupanje na snagu i promjena pravila

Ova Pravila stupaju na snagu danom objave na web stranici www.zdravljeplus.hr. Organizator je ovlašten u bilo kojem trenutku donijeti izmjene i dopune ovih Pravila ili nova Pravila, bez potrebe pristanka članova, koja će se primjenjivati od dana njihove objave na web stranici www.zdravljeplus.hr.
U Zagrebu, Listopad 2015.

Lokacije ljekarni

Zdravlje Plus - Zajedno za zdravlje