Zdravlje Plus

Koncem 2014 god. Oktal Pharma pokrenula je program Zdravlje Plus-Zajedno za zdravlje. Cilj ovog programa je kroz partnerski odnos osnažiti postojeću i razviti novu suradnju s ljekarnama članicama što je kao vrijednost do sada prepoznalo 105 ljekarni.

Svrha programa Zdravlje Plus-Zajedno za zdravlje je kontinuiranom implementacijom modela temeljenih na najnovijim saznanjima i metodologiji iz područja ljekarničkog poslovanja unapređivati poslovanje ljekarni članica. Program Zdravlje Plus planira i razvija interdisciplinarni tim stručnjaka nakon čega se karakteristike i učinci svakog od modela ispituju u lancu ljekarni Vaše Zdravlje. Najuspješniji modeli se prezentiraju ljekarnama članicama.

Dosadašnja suradnja temelji se na primjeni pet modela:

1. Unapređenje prodaje

U fokusu ovog modela je individualno prilagođavanje interijera ljekarni potrebama njihovih korisnika. U tom cilju stručni timovi programa Zdravlje Plus provode in situ edukacije te svojim savjetima pomažu i upućuju ljekarničke timove o pravilnom pozicioniranju artikala na policama, označavanju, provođenju akcija i zakonski ispravnom rješavanju nekurentnih zaliha. Dodatak suradnji u ovom modelu predstavlja i mjesečni letak Zdravlje Plus kroz koji pacijentima nudimo prigodne popuste do 30% na izabrane artikle.

2. Kontinuirane edukacije

Ovaj model temelji se na činjenici da su ljekarnici najpristupačniji djelatnici primarne zdravstvene zaštite od kojih korisnici dolaze zatražiti savjet o ispravnoj primjeni lijekova, prevenciji bolesti te očuvanju zdravlja. Dodatno savjetovanje farmaceuta očekuje preko 70% građana pa obnavljanje postojećih i usvajanje novih znanja i vještina postaju nezaobilazan uvjet za dobru ljekarničku praksu. Uz organizaciju stručnih edukacija i radionica, usmjerenost na potrebe pacijenata pokazujemo i provođenjem javnozdravstvenih projekata:

  • Procjena rizika razvoja metaboličkog sindroma
  • Pravilna upotreba propisane terapije kod respiratornih bolesti
  • Program mršavljenja
  • Test intolerancije na hranu iz kapi krvi
  • Najčešće dječje bolesti

Edukacijom i individualnom pripremom se svakog pojedinca u timovima ljekarni, članica programa Zdravlje Plus, osposobljava da kroz precizno definirani hodogram pacijentima osigura standardiziranu uslugu prema svjetskim zdravstvenim smjernicama temeljenu na Kodeksu ljekarničke etike i deontologije. Na taj način se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegavaju eventualni propusti pri savjetovanju pacijenata te značajno poboljšava kvaliteta usluga kao i kompetencija timova. Pri savjetovanju korisnici dobivaju priručnike i ostale korisne tiskane materijale i preporuke kako bi što aktivnije sudjelovali u očuvanju vlastitog zdravlja. Uz to, članicama programa Zdravlje Plus omogućeno je i praćenje rezultata provedenih usluga i terapije te njihova usporedba s, u hodogramu postavljenim, ciljevima.

Ovakav pristup ljekarnama članicama programa Zdravlje Plus daje prepoznatljivost po kvaliteti i stručnosti ljekarničkih timova što rezultira povećanjem povjerenja i lojalnosti korisnika.

3. Program vjernosti

Ovaj model predstavlja nadogradnju kojom se, uz stručnost, pouzdanost i prepoznatljivu kvalitetu ljekarničke usluge, nagrađuje i produbljuje povjerenje naših korisnika. Program vjernosti „Zdravlje Plus“ korisnicima omogućuje da kupnjom u ljekarnama Zdravlje Plus prikupljaju bodove koje potom mogu iskoristiti u vidu popusta na jednokratnu kupnju po vlastitom izboru. Kroz Program vjernosti Zdravlje Plus ostvaruju se i mnoge druge pogodnosti definirane Pravilnikom.

4. Dodatni ugovori s proizvođačima

Ovaj model omogućava da zajedničkim nastupom prema trećoj strani ljekarne članice Zdravlje Plus programa osnažuju svoje pregovaračke pozicije, stvaraju mogućnosti ostvarivanja dodatnih poboljšanih bonusa i nagrada za svoje poslovanje. Budući je Oktal Pharma osnivač trideset ljekarni Vaše Zdravlje, članice programa Zdravlje Plus kod dogovaranja Dodatnih ugovora nemaju rizik poslovanja grupacije (u slučaju odustanka jedne članice dolazi do poništavanja potpisanih ugovora) te kod odustanaka pri opravdanoj nemogućnosti praćenja dogovorenih uvjeta , Oktal Pharma preuzima na sebe ispunjenje dogovora. Za slučajeve neopravdanog odustanka članica Zdravlje Plus programa isključuje se iz programa te joj se oduzimaju sva prava stečena učlanjenjem.

5. Pravna pomoć

Kako česte izmjene zakonske regulative u domeni ljekarničkog poslovanja mogu utjecati na pravnu sigurnost ljekarne i na poslovanje općenito, za ljekarne članice programa Zdravlje Plus, osigurana je pravna pomoć u vidu savjetovanja u cilju usklađivanja svakodnevnog poslovanja sa važećim zakonskim odredbama.

Lokacije ljekarni

Zdravlje Plus - Zajedno za zdravlje